Go

Kami Sangat Gembira Untuk Mengumumkan Bahawa Perba..

 


Kami sangat gembira untuk mengumumkan bahawa Perbadanan Taman Negeri Perak – Perak State Parks Corporation akan kembali untuk RASMA 2023! 🌳🌲🌿

Perbadanan Taman Negeri Perak memainkan peranan penting dalam pemuliharaan alam semula jadi dan kepelbagaian biologi di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, Perbadanan Taman Negeri Perak juga aktif dalam inisiatif pemuliharaan alam sekitar dan penyuluhan kepada orang awam tentang pentingnya menjaga dan melindungi alam semula jadi. Dengan menyertai RASMA 2023, peserta akan berpeluang untuk berinteraksi dengan pasukan Perbadanan Taman Negeri Perak, belajar dari mereka, dan turut serta dalam usaha pemuliharaan alam semula jadi di kawasan taman negeri Perak. 🌿🌱🌍

Inilah peluang yang unik untuk berkontribusi kepada pemuliharaan alam sekitar, belajar tentang biodiversiti kawasan taman negeri Perak, dan mengenali keindahan semulajadi Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini untuk menjalani pengalaman yang bermakna dan memberi impak positif kepada alam sekitar! πŸ’šπŸŒ³

Segera daftar di www.rootsandshootsaward.my untuk memohon penyertaan dalam RASMA 2023. Ayuh, mari berkontribusi dalam usaha pemuliharaan alam semula jadi dan menjaga warisan alam Malaysia! 🌲🌍

#RASMA2023 #PerbadananTamanNegeriPerak #PemuliharaanAlamSemulaJadi #Kelestarian #WarisanAlam

#rootsandshootsmalaysiaawardKami sangat gembira untuk mengumumkan bahawa Perbadanan Taman Negeri Perak – Perak State Parks Corporation akan kembali untuk RASMA 2023! 🌳🌲🌿

Perbadanan Taman Negeri Perak memainkan peranan penting dalam pemuliharaan alam semula jadi dan kepelbagaian biologi di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, Perbadanan Taman Negeri Perak juga aktif dalam inisiatif pemuliharaan alam sekitar dan penyuluhan kepada orang awam tentang pentingnya menjaga dan melindungi alam semula jadi. Dengan menyertai RASMA 2023, peserta akan berpeluang untuk berinteraksi dengan pasukan Perbadanan Taman Negeri Perak, belajar dari mereka, dan turut serta dalam usaha pemuliharaan alam semula jadi di kawasan taman negeri Perak. 🌿🌱🌍

Inilah peluang yang unik untuk berkontribusi kepada pemuliharaan alam sekitar, belajar tentang biodiversiti kawasan taman negeri Perak, dan mengenali keindahan semulajadi Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini untuk menjalani pengalaman yang bermakna dan memberi impak positif kepada alam sekitar! πŸ’šπŸŒ³

Segera daftar di www.rootsandshootsaward.my untuk memohon penyertaan dalam RASMA 2023. Ayuh, mari berkontribusi dalam usaha pemuliharaan alam semula jadi dan menjaga warisan alam Malaysia! 🌲🌍

#RASMA2023 #PerbadananTamanNegeriPerak #PemuliharaanAlamSemulaJadi #Kelestarian #WarisanAlam
#rootsandshootsmalaysiaaward

Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631303072360379&set=.. Facebook Comments


Copyright © 2008 - 2023, PetFinder.my. All rights reserved.