Go

Roots Shoots Malaysia Bangga Untuk Bekerjasama Den..

 


🌿 Roots & Shoots Malaysia bangga untuk bekerjasama dengan MareCet Marine Mammal Research & Conservation , NGO pertama (dan satu-satunya di Malaysia) yang membuat penyelidikan dan pemuliharaan mamalia marin. 🐳🌊

Mereka hanyalah pasukan penyelidik-pemulihara yang kecil, namun mereka masih penuh semangat berusaha untuk melindungi mamalia marin dan habitat mereka, mempromosikan pengurusan laut, dan membangunkan bakat kepimpinan pemuliharaan tempatan.

Sertailah kami untuk menyokong kerja mereka! Mohon sekarang di www.rootsandshootsaward.my. 🌍❤️ #RASMA2023 #MareCet #KonservasiLautan #PengurusanLaut🌿 Roots & Shoots Malaysia bangga untuk bekerjasama dengan MareCet Marine Mammal Research & Conservation , NGO pertama (dan satu-satunya di Malaysia) yang membuat penyelidikan dan pemuliharaan mamalia marin. 🐳🌊

Mereka hanyalah pasukan penyelidik-pemulihara yang kecil, namun mereka masih penuh semangat berusaha untuk melindungi mamalia marin dan habitat mereka, mempromosikan pengurusan laut, dan membangunkan bakat kepimpinan pemuliharaan tempatan.

Sertailah kami untuk menyokong kerja mereka! Mohon sekarang di www.rootsandshootsaward.my. 🌍❤️ #RASMA2023 #MareCet #KonservasiLautan #PengurusanLaut

Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=633210968836256&set=.. Facebook Comments


Copyright © 2008 - 2023, PetFinder.my. All rights reserved.