Go

Fashion Forward Future Adalah Gerakan Yang Dipimpi..

 


👗🌿🌸 Fashion Forward Future adalah gerakan yang dipimpin oleh belia yang mahu menggalakkan penggunaan fesyen lestari dan memberikan peluang ekonomi kepada wanita dalam komuniti B40. Esok adalah penutupan permohonan, jadi daftarlah sekarang!

Projek ini memberi tumpuan kepada orang muda kerana mereka adalah pengguna utama fesyen pantas. Oleh itu, penting untuk mengedukasi mereka tentang cara mereka boleh menyokong kelestarian fesyen dan menjadi pengguna yang lebih bertanggungjawab. Projek ini memberi tumpuan pada mempromosikan amalan fesyen lestari seperti membeli pakaian bundle, menderma pakaian yang tidak digunakan dan membaiki pakaian yang rosak.

Jom lawati laman web https://fashionforwardfutu.wixsite.com/fashionforwardfuture.

Daftar untuk RASMA 2023,

www.rootsandshootsaward.my

#fashionforwardfuture #fesyenlestari #peluangekonomi #wanitab40 #rasma2023 #graduanrasma #lastdayofapplication👗🌿🌸 Fashion Forward Future adalah gerakan yang dipimpin oleh belia yang mahu menggalakkan penggunaan fesyen lestari dan memberikan peluang ekonomi kepada wanita dalam komuniti B40. Esok adalah penutupan permohonan, jadi daftarlah sekarang!

Projek ini memberi tumpuan kepada orang muda kerana mereka adalah pengguna utama fesyen pantas. Oleh itu, penting untuk mengedukasi mereka tentang cara mereka boleh menyokong kelestarian fesyen dan menjadi pengguna yang lebih bertanggungjawab. Projek ini memberi tumpuan pada mempromosikan amalan fesyen lestari seperti membeli pakaian bundle, menderma pakaian yang tidak digunakan dan membaiki pakaian yang rosak.

Jom lawati laman web https://fashionforwardfutu.wixsite.com/fashionforwardfuture.

Daftar untuk RASMA 2023,
www.rootsandshootsaward.my

#fashionforwardfuture #fesyenlestari #peluangekonomi #wanitab40 #rasma2023 #graduanrasma #lastdayofapplication

Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639562061534480&set=.. Facebook Comments


Copyright © 2008 - 2023, PetFinder.my. All rights reserved.